ثروتمند شدن بر خلاف دید اکثرافراد بسیار ساده می تواند باشد، به طور مثال اگر شما بتوانید راه کسب ۱۰۰ هزار تومان را به دست بیاورید، اگر همان روش را برای چند صد برابر تکرار کنید مطمئنا آن ۱۰۰ هزار تومان را به چند صد برابر می توانید تبدیل کنید. این روش ، راز میلیاردر هاست

برای این کار شما باید در آمد غیرفعال برای خودتان ایجاد کنید، یعنی زمانی که در خواب هستید هم پول در بیاورید. برای ایجاد در آمد غیر فعال شما باید به دنبال ایجاد دارایی برای خودتان باشید تا این که بخواهید بدهی ایجاد کنید، تفاوت بین دارایی و بدهی را در اینحا با مثال برایتان توضیح می دهم: اگر شما یک خانه بخرید و خودان از آن استفاده کنید و هزینه های ماهیانه آن را پرداخت کنید مطمئنا خرید خانه برایتان یک بدهی به شمار می آید، اما اگر همان خانه را به اجاره بدهید و از آن سودی کسب کنید این برای شما دارایی به شمار می آید و این دارایی در آمد غیر فعال برای شما به وجود می آورد.

این فایل تصویری به معرفی کتابی می پردازد که به اهمیت پس انداز پول اشاره می کند.