چه چیزی باعث می شود که نتوانیم کسب و کاری را در بازار راه اندازی کنیم ؟

اولین قدم راه اندازی کسب و کار در بازار داشتن هدف است، یعنی تا زمانی که یک هدف مشخص و معینی نداشته باشیم هیچ وقت به نتیجه مشخصی برای راه اندازی کسب و کار نمی رسیم و در نهایت کسب و کاری نمی توانیم راه اندازی کنیم.
پروسه موفقیت از 3 عامل اصلی شکل می گیرد که اولین بخش آن هدف است و بعد از هدف برنامه ریزی و در ادامه تلاش و استمرار در انجام کارهاست.

پس هرموفقیتی با هدف شروع می شود.

بعضی ها، وقت راه اندازی کسب و کار در بازار به این ثبات نمی رسند که صاحب کسب و کار شدن میتواند آنها را به موفقیت برسانند و یا به عبارتی ایمان ندارند که از این راه می توانند به موفقیت و درآمد عالی دست پیدا کنند، از این رو با کوچکترین مشکل کسب و کار را رها می کنند به سمت کارمندی و کار برای دیگران می روند.

پس داشتن هدف علاوه بر آینده نگری و رسیدن به موفقیت، می تواند آن اشتیاق و انگیزه را برای ادامه راه در ما به وجود آورد.

دومین دلیل برای اینکه ما نمی توانیم کسب و کاری را در بازار راه اندازی کنیم آنست که می خواهیم راه قبل از شروع کردن ما تا آخرش برایمان واضح و روشن باشد.

در راه اندازی کسب و کار در بازار، هیچ تضمینی و یا راه مشخصی وجود ندارد که ان اطمینان خاطر را به ما بدهد تا بعد از دیدن راه مشخص شروع کنیم.

بسیاری از افراد وقت راه اندازی کسب و کاری می خواهند که به ان اطمینان دست پیدا کنند و بعد شروع کنند. در صورتی که صاحب کسب و کار شدن نیاز به رسیک دارد.

اگر به امید آن بنشینید که تا زمانی تمام مراحل قبل، هنگام و بعد از راه اندازی کسب و کارتان مشخص و واضح شود، به هیچ عنوان نمی توانید کسب و کاری راه اندازی کنید.

باید اقدام کنید و در ادامه راه برای شما مشخص خواهد شد که در ادامه راه چه کارهایی باید انجام دهید.

سومین عامل که چرا ما نمی توانیم کسب و کاری در بازار راه اندازی کنیم آنست که ما عملگیرا نیستیم.

اقدام نمی کنیم ، منتظر هستیم که شرایط و اتفاقاتی خاص برای ما رخ دهد تا کسب و کارمان را راه اندازی کنیم. مثال فلان لایحه اقتصادی در کشور به تصویب برسد قیمت دلار به ثبات برسد و خیلی بهانه های دیگر که نشان می دهد ما عملگرا نیستیم.

گاهی وقتا ایده های برای راه اندازی کسب و کاری در بازار به ذهنمان می رسد که به نوعی ایده های ناب به شمار می آید اما این فرصت را با عدم عصرگرای مان می سوزانیم. آن قدر جوانب احتمالی کار را می سنجیم که فرصت ما دیگر فرصت نیست.
پس برای به موفقیت رسیدن در کسب و کار باید عملگرا باشید.

چهارمین دلیل که چرا ما نمی توانیم کسب و کاری راه اندازی کنیم آنست که بهانه های زیادی برای شروع نکردن داریم .

پول کافی نداریم، وضعیت بازار خرابه، دوستم وارد همین کار شد اما ورشکست شده و … که تمام این گفته ها بهانه هایی هستند که ما نمی توانیم شروع کنیم. شما در ابتدای کار نیاز به سرمایه زیاد ندارید، یا اگر بهانه ای دارید که وضعیت بازار خراب است شما باید فضاوت بقیه کار کنید و یا اگر دوست شما نتوانسته شاید دلیلش عدم تجربه، عدم تلاش و … باشد، سپس بهانه ها می توانند همیشه مانع شروع ما در بازا شوند.

در این مقاله به ۴ عامل: نداشتن هدف، منتظر بودن برای یک اطمینان و تضمین در آینده عصگرا نبودن و بهانه گیری های زیاد برای شروع نکرد در راه اندازی کسب و کار پرداختیم.