سلام دوستان عزیز

بخش آموزش وب سایت بعد از ۵ ماه وقفه به علت مشکلاتی که با برنامه نویسی سایت داشتم خدا رو شکر حل شد و با یک قدرت بیشتر شروع به کار می‌کنیم.

برنامه بخش آموزش به این صورت خواهد بود:

شنبه‌ها صبح ساعت ۱۰ مقالات آموزشی

دوشنبه‌ها صبح ساعت ۱۰ دوشنبه با کتاب

با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیز

محمود قیومی