در این فایل تصویری به معرفی کتاب آیین دوستیابی اثر آقای دیل کارنگی پرداخته‌م و به موضوع مهم راز بزرگ موفقیت اشاره می‌کنم.