4 روش برای راه اندازی کسب و کار در بازار

آقای تی هارواکر نویسنده معروف کتابهای بازاریابی و موفقیت مای کتاب معروفی دارد با عنوان ثروت سریع که امروز در این مقاله به بخش مهمی از این کتاب خواهیم پرداخت.
در کتاب ثروت سریع به 4 روش اصلی برای شروع کسب و کار در بازار پرداخته که برای رسیدن به موفقیت و ثروت سریع می توانیم از این 4 روش استفاده کنیم.

روش اول : الگو گرفتن از کسب و کارهای موفق شهرمان

در هر شهری معمولا کسب و کارهایی در هر صنف وجود دارند که درامد عالی و مشتریان زیادی دارند. یکی از بهترین ایده ها برای راه اندازی کسب و کار در بازار الگو گرفتن از همین کسب و کارهای موفق بازار است.

ما می توانیم همان ایده ابتدایی این کسب و کارها را با علم، مهارت و تجربه خود ادغام کنیم و یک کسب و کار جدید از دل آن کسب و کار بیرون آوریم یعنی یک ایده ناب را پرورش دهیم .

روش دوم : از کسب و کارهای موفق نمایندگی بگیریم.

شما در این روش می توانید با آنهایی که موفق هستند و مشتریان زیادی دارند همکاری کنید مزیت این روش آن است که شما قرار نیست از صفر شروع کنید . یعنی از روز اول کارتان مشتریانی دارید که به خوبی محصول شما را می شناسند و می خرند.

روش سوم : ایده گرفتن از کسب و کارهای موفق دنیا

شاید خیلی از کسب و کارها در گوشه کنار دنیا وجود دارد که محصول را با روش خاصی ارائه می دهد. شما هم می توانید همان ایده را در شهر و کشورذ خود پیاده کنید. تا به همان موفقیت دست بیابید . از آن اختلافات مکان و زمان می توانید سود و بهره ببرید.

روش چهارم : روشی جدید برای عرضه یک محصول قدیمی

این روش کلی به فکر کردن نیاز دارد اگر بتوانید محصولی که هم اکنون در بازار وجود دارد و اما از فروش و رونق خوبی برخوردار نیست را به روش دیگری عرضه کنید که تازه گی داشته باید و یا آن روش جدید به نوعی کاری را برای مردم راحت تر کند و یا استفاده از آن سودمندتر باشد. شما می توانید کسب و کار جدیدی را برای خود راه بیاندازید.
در این مقاله به 4 روش برای راه اندازی کسب و کار در بازار پرداختیم که از کتاب ثروت سریع نوشته آقای تی هارواکر بود . و از آثار دیگر آقای تی هارواکر ، کتاب اسرار ذهن ثروتمند هم می توان نام برد که در موفقیت مالی زندگی ما بسیار موثر خواهد بود.